Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Properties and Characterizations of Surfaces and Interfaces

Study of the mechanical alloyed Fe-Ni and its magnetic properties
Iman Farahbakhsh, Marzieh Abbasi
One-step free-template preparation of silica with hierarchical porous structure
Volodymyr Sydorchuk, Svitlana Khalameida, Jadwiga Skubiszewska-Zięba
Nanotechnology, internal mechanical stresses, optical and electronic properties of nanostructures with germanium films on indium phosphide substrates
Ludmila Matveeva, E. Yu. Kolyadina, R. V. Konakova, I. N. Matiyuk, V. F. Mitin, V. V. Kholevchuk, E. F. Venger
Effect of the duration of car engine operation on the mechanical contaminants in its lubricant
Oleksandr Kuzema, Pavlo Kuzema
Intrinsic Stresses in CrN Coatings Deposited at Different Angles of Incidence Ions
Alexander Ivanovich Kalinichenko, Sergey Stepanovich Perepelkin, Vladimir Evgenyevich Strel'nitskij
Functionalization of Surface Layer of Nanoporous Carbon Fibers with Bromine and Amine Functional Groups
Liudmyla Grishchenko, Anna V Vakaliuk, Vladyslav Lisnyak, Vitaliy Diyuk, Olga Boldyrieva, Valentina Z Radkevich, Oleksandr V. Mischanchuk
Current Transport through Ohmic Contacts to Indiume Nitride with High Defect Density
Pavlo Sai, N. V. Safriuk, V. V. Shynkarenko
Electrochemical Behavior of Silver in Dicyanoargentate Electrolytes
Valeriy Kublanovsky, Oksana Bersirova
Influence of e-beam irradiation on optical properties of Cu6PS5I-based superionic thin films
Vitalii Izai, A.V. Bendak, I.I. Haysak, A.G. Okunyev, A.M. Fradkin, I.P. Studenyak, P. Kúš
The Influence of Bombarding Particle Size on the Intensity of the Core-Shell Cluster Formation
Dmytro V. Shyrokorad, Grygoriy V. Kornich
The Influence of Bombarding Particle Size on the Intensity of the Core-Shell Cluster Formation
Dmytro V. Shyrokorad, Grygoriy V. Kornich
Effect of substrate temperature on the optoelectronic properties of Si-C-N:H films
Andrii Kozak, Volodymyr Ivaschenko, Oleksandr Porada, Lyudmyla Ivashchenko
Resonance-related mechanisms of modifications in surface nano- and micro- layers of III-V semiconductor compounds caused by microwave and magnetic fields
Roman Red'ko, V. Milenin, V. V. Milenin, R. V. Konakova, S. M. Red’ko
Effect of the Residual Gases Catalytic Activity on the Island Tin Films Crystallization
Vladimir Nikolayevich Sukhov, Zoya Viktorovna Bloshenko, Aleksandr Lukich Samsonik
Wetting of nickel films of variable thickness by island lead condensates
Sergei Valentinovich Dukarov, Vladimir Pavlovich Pojda, Igor Georgievich Churilov
Surface bromination of carbon materials: a DFT study
Andrii Yatsymyrskyi, Liudmyla Grishchenko, Vitaliy Diyuk, Alexander Zaderko, Olga Boldyrieva, Vladyslav Lisnyak
Thickness Dependent Magnetic Transitions in Ion Beam Sputtered Fe/Si Nanostructure Thin Films
Anil Kumar, Ranjeet Brajpuriya, Priti Singh
Characterization of multilayered ZrN/CrN coatings deposited by vacuum arc technology
Olga Maksakova, A. D. Pogrebnjak, Ya. Kravchenko, Sonia Simoẽs
Effects of Cr and Si additions under the various deposition conditions on the mechanical properties of the (Zr-Ti-Nb)N coatings
Olga Maksakova, V. M. Beresnev, D. K. Eskermesov
Investigation of the Magneto-optical Properties in Transparent Region of Implanted (YBiCa)3(FeGe)5O12 Garnet Films
Lali Kalandadze
Modeling the noise influence on the metals fragmentation modes at severe plastic deformation
Daria Troshchenko, Pavlo Trofymenko, Alexei Khomenko, Illia Solonar
Supercooling During the Crystallization of In and Sn in Copper and Molybdenum Based Multilayer Films
Sergey Petrushenko, Zoya Viktorovna Bloshenko, Oksana Ivanovna Skryl
Energy spectrum of the magnetic Bloch states of the 2D electron gas with spin-orbit interaction Rashba-type and hexagonal warping effect
Igor Nikolaevitch Fedulov, Olga Khudobina
Influence of Obstacles on Equilibrium Properties of the Lattice Fluid on a Surface
Panos Argyrakis, Paris Giazitzidis, Lukas Skarpalezos, Yaroslav Groda, Vyacheslav Vikhrenko
Synthesis of nano-dispersed perovskites under sonochemical treatment and their catalytic properties
Svitlana Khalameida, Volodymyr Sydorchuk, Volodymyr Volodymyr Starchevskyy, Iryna Koval
Morphologies and photoluminescence properties of porous n-InP
Yana Oleksandrivna Suchikova, I. Bogdanov, S. Onishchenko, S. Vambol, V. Vambol, O. Kondratenko
Formation of high absorption nano- and micro structures on metal surface by nanosecond laser radiation
Henadzi Tatur, Sergei Bushuk, Sergey Batishche, Vladimir Pilipenko, Dmitriy Zhygulin
Influence of the surface acoustic wave on the electron states of adsorbed semiconductor surface
Mariana Seneta, Roman Peleshchak, Sergij Guba
CdTe vapor phase condensates on (100) Si and Glass for Solar Cells
Lyubomyr Nykyruy, Ya. Saliy, R. Yavorskyi, Ya. Yavorskyi, G. Wisz, Sz. Górny, V. Schenderovsky
Optical properties of thin films CZTSe produced by RF magnetron sputtering and thermal evaporation
Ivan Petrovych Koziarskyi, Eduard Vasyliovych Maistruk, Dmytro Petrovych Koziarskyi, Galyna Olegivna Andrushchak
Nanotechnology, internal mechanical stresses, optical and electronic properties of nanostructures with germanium films on indium phosphide substrates
Ludmila Matveeva, E. Kolyadina, R. Konakova, I. Matiyuk, V. Mitin, V. Kholevchuk, E. Venger
Photoluminescence of porous indium phosphide: evolution of spectra during air storage
Yana Oleksandrivna Suchikova, I. Bogdanov, S. Onishchenko, S. Vambol, V. Vambol, O. Kondratenko
Stability of magnetite layer on Fe3O4/MgO(001) and Fe3O4/Fe/MgO(001) films under 1MeV Kr+ ion irradiation
Magdalena Krupska, Aneta Duda, N.-T.H. Kim-Ngan, A. G. Balogh
The Dynamic Destruction Aggregates in Nano Suspensions into Rotary Viscometer
Оleksandr Kuzma
Physical mechanisms of formation of surface states at Si/SiO2 interface in the nanosized MOS transistors
A. Volkov, Dmitrii V. Andreev
Electrodeposition of composite coatings with SiO2 nanopowder in the X-rays
N. Valko, D. Parafinyuk, D. Lavysh, А. Kasperovich
Synthesis of acrylic acid via aldol condensation reaction on titanium and mixed vanadium-titanium phosphate catalysts with different porous structure
Roman Nebesnyi, Volodymyr Ivasiv, Iryna Shpyrka, Yuliia Nebesna, Volodymyr Sydorchuk, Svitlana Khalameida
Effect of DC Magnetron Sputtering Parameters on the Structure, Composition and Tribological Properties of Tantalum Diboride Films
A. D. Pogrebnjak, A. A. Goncharov, A. N. Yunda, I. V. Shelest, P. Konarski, P. Budzyński
Electron-Phonon Interaction in Ternary Rare-Earth Copper Antimonides LaCuSb2 and La(Cu0.8Ag0.2)Sb2 probed by Yanson Point-Contact Spectroscopy
N. V. Gamayunova, D. L. Bashlakov, O. E. Kvitnitskaya, A. V. Terekhov, Yu. G. Naidyuk, M. Babij, A. Z. Bukowski

Nanostructured Thin Films

Structure and Kinetics of the Crystallization of Oxide Films, Deposited by Laser Ablation
Aleksandr Grigorievich Bagmut, I.A. Bagmut
Correlation of the structure and optical properties of carbon nitride films CNx
Anatoly Prudnikov, Yu. Pashkevich, K. Lamonova, M. Pas’ko
Nanostructured thermoelectric thin films obtained by wet chemical synthesis
Natalia Petrovna Klochko, Volodymyr Kopach, Gennady Khrypunov, Valeriia Korsun, Viktor Lyubov, Oleksander Otchenashko, Dmitry Zhadan, Mikhail Kirichenko, Viktor Nikitin, Maxim Maslak, Alina Khrypunova
Interplay between spin polarization and superconductivity in an ex-situ bilayer La0.67Ca0.33MnO3 - YBa2Cu3O7-d
Pavlo Mikheenko, Asbjørn Slagtern Fjellvåg, Trude Bjørgås Hjelmeland, Hans Jakob Mollatt, Thomas Håbu Qureishy
Magnetic Properties of Thin Film Systems Based on FexNi100-x and Cu
Iryna Pazukha, Yu. Shkurdoda, V.S. Bosenko, A.M. Chornous, V.B. Loboda
Method of receiving of Graphite films and oxide of aluminum in a polymeric matrix
Kanat Metovich Makhanov, Kanat Yermaganbetov, Lubov Chirkova, Yelena Arinova, Yelena Arinova
Size evolution of solid state area on the Ag-Cu phase diagram
Alexey A. Minenkov, Vladimir V. Gritsenko, Alexandr P. Kryshtal, Sergiy I. Bogatyrenko
Voltammetric analysis of phase composition of Zn-Ni alloy thin films electrodeposited under different electrolyze modes
Antonina Aleksandrovna Maizelis
Raman spectroscopy studies of Ge-As-S chalcogenide glasses
Liubov Revutska, K. V. Shportko, A. V. Stronski, J. Baran
Nanocluster's magnetron sputtering of carbon-nitride and hybrid nickel-carbon-nitride films
Yurii Pashkevych, Anatoly Prudnikov, Karina Lamonova, Mariya Pas'ko
Formation of porous metal nanosystems using direct and reverce flows of DC magnetron sputtering
A. S. Kornyushchenko, V. M. Latyshev, V. I. Perekrestov, Yu. O. Rybalko
Clusters and Boundaries in Chalcogenide Amorphous Films
Alexander Vladimirovich Sinelnik, Viktor Aleksandrovich Lykah, Nina Leonidovna Dyakonenko, Violetta Ivanovna Bilozertseva, Irina Anatolyevna Korzh
Current Transport through Ohmic Contacts to Indiume Nitride with High Defect Density
Pavlo Sai, N. V. Safriuk, V. V. Shynkarenko
Structure and Elemental Composition of Multilayered Nanocomposite TiN/ZrN Coatings Before and After Annealing in Air
Oleksandr V. Bondar, Margarita O. Lisovenko, Kateryna V. Bilovol, Bogdan O. Postolnyi, Pawel Zukowski, Piotr Konarski, Emerson Coy, Karol Załęski
Dendritic flux avalanches in high-quality NbN superconducting films
Pavlo Mikheenko, Thomas Håbu Qureishy, Frederic Mercier, Manoel Jacquemin, Michel Pons
MASS- SPECTRA OF As-S GLASSES EVAPORATION
Victor Stepanovich Kovtunenko, Sergiy Kolinko
Structural properties of Cu2ZnSnS4 thin films produced by nanoink spraying process
Oleksandr A. Dobrozhan, P. S. Danylchenko, D. I. Kurbatov, N. M. Opanasyuk, A. S. Opanasyuk
L10 FePt phase formation in Fe50Pt50(15 nm) and Ag(7.5 nm)/Fe50Pt50(15 nm) films on SiO2/Si(001) substrates
Mark Shamis, Iuriy Makogon, Tatyana Verbytska, Pavel Makushko
Influence of high-temperature annealing on physical and mechanical properties of Nb-Si-N coating
Vladislav Rogoz, Iryna Shakhova, Denys Jurchenko, Alexander Kuzmenko, Tomasz Kołtunowicz
Thickness and temperature driven micro-Raman study of interface reactions of Co/Si
Ranjeet Kumar Brajpuriya, Anil Kumar, Priti Singh, Sandeep Rajan
Influence of plasmon effect silver nanoparticles on photovoltaic and electrophysical properties of organic solar cells
Assylbek Kalkenovich Zeinidenov, N. Kh. Ibrayev, A. K. Nurmakhanova
Properties of ZnO:Er3+ thin films obtained by magnetron sputtering and sol-gel synthesis
Victoria Malyutina-Bronskaya, Alina Semchenko, Vitaliy Sidsky, Vladimir Fedorov, Vitali Saladukha, Aleksandr Perets
The Lattice Monte Carlo method for calculating the effective diffusivities in the nanostructured two-phase media
Yurij Lyashenko, V. Morozovich, O. Liashenko
Electrophysical parameters of Au-Ti ohmic contacts to polycrystalline diamond
Maksim Dub
Phase Composition and Crystallite Size Study of Multilayered Transition Metal Films Based on Molybdenum and Chromium Nitrides
Bogdan O. Postolnyi, Oleksandr V. Bondar, Luis Rebouta, Joao P. Araujo
Self-organized growth of nickel structures during prolonged quasi-equilibrium condensation
Yuliia Kosminska, Vyacheslav Perekrestov, Yuliia Rybalko
Nanocrystalline states formation in amorphous Fe-B-P-Nb-Cr alloys
Yevhenii Yarmoshchuk, Taras Mika, Petro Teselko, Mykhailo Semen'ko, Victor Nosenko
Temperature dependent Structural and Magnetic Study of Co-Sputtered Fe-Al Thin Film
Anupam Vyas, Ranjeet Kumar Brajpuriya
Dynamical dielectric function of 2DEG in HgTe-based quantum wells in RPA formalism
Evgen Melezhik, Joanna Gumenjuk-Sichevska, Sergei Dvoretsky, Nikolai Mikhailov
De-wetting of nanosized binary films: a case study on Au-Ge
Sergiy I. Bogatyrenko, Alexey A. Minenkov, Iryna S. Zelenina, Alexandr P. Kryshtal
Effect of Metallic Phase Content on Electrical Properties of Nanocomposites (FeCoZr)x(CaF2)100-x
Vitalii Bondariev, Serhiy Protsenko, Oleksandr Boiko, Ihor Lebedynskyi
AC measurements and dielectric properties of Nitrogen-rich Silicon Nitride Thin Films
Karolina Czarnacka, Paweł Żukowski, Fadei F. Komarov, Ivan A. Romanov, Irina N. Parkhomenko
Magnetoresistance of FexCo1-x (x=0.5) Film Alloys and Three-Layer Structures Based on FeхСо1-x and Сu
D. I. Saltykov, Yu. O. Shkurdoda, I. Yu. Protsenko
Interrupted Mode of Boundary Friction in Multicontact Tribological System
Anton Zaskoka
Synthesis and characterization of nitride multilayerd coatings based on refractory metals
A. A. Bagdasaryan, A. D. Pogrebnjak, A. Pshyk, E. Coy, V. M. Beresnev
Synthesis and characterization of nanocrystalline CrFeCoNi alloy by high energetic mechanical alloying
Mykhailo Semen'ko, Roman Ostapenko, Petro Teselko
Effect of Hf addition and deposition condition on the structure and properties of the Ti-Hf-Si -N coatings
Andrii Shypylenko, Margarita Lisovenko, Katia Belovol, Piotr Konarski, Viacheslav Beresnev
Influence of the effective layer thickness with Dy and temperature of heat treatment on the structural-phase state and magnetoresistive properties of Ni/Dy/Co three-layer films
T. M. Shabelnyk, S. I. Vorobiov, D. M. Kondrakhova, M. H. Demydenko, I. O. Shpetnyi, A. M. Chornous
Hydrogen permeability of nanostructured materials based on nickel, synthesized by electrochemical method
A. V. Zvyagintseva
Magnetoresistance of film materials based on iron and noble metals
O. P. Tkach, L. V. Odnodvorets, I. Yu. Protsenko
Chalcogenide Semiconducting Glasses: a Class of Materials with Great Potential for Applications in Nanotechnology
Vladimir Komanicky
Photonic-Magnonic Crystals
Igor Lyubchanskii
Nanocrystallization Method of High Fe Content Amorphous Alloys and their High Bs Soft Magnetic Properties
Motoki Ota
Structural Phase State of Thin Film Systems Based on Ru and Co
A. M. Lohvynov, I. V. Cheshko, S. I. Protsenko
Spectroscopic and Microscopic Investigations of InFeSb Diluted Magnetic Semiconductors Prepared by Laser Ablation
Georgy Sergeevich Zykov, E. Gan’shina, L. Golik, Z. Kun’kova, A. Rukovishnikov, M. Temiryazeva, Y. Markin, V. Lesnikov

Functional Nanostructured Coatings

The shear strength of composite from the titan and hydroxyapatite3D coatings with a new type of porous structure, intend for biological application
V. M. Beresnev, V. I. Kalita, A. A. Radyuk, D. I. Komlev, V. S. Komlev, A. Yu. Ivannikov, A. V. Alpatov, K. Iu. Demin, V. I. Mamonov, M. A. Sevostianov, A. S. Baikin
On the increase in the recrystallization temperature of nanostructured vacuum copper based condensates
Mariya Glushchenko, Oleg Valentinovich Sobol', Anatoly Ivanovich Zubkov
Deposition and research of high-entropy carbide coatings based on equiatomic AlCrFeCoNiCuV alloy
Dmitriy Kovteba, Viktor Gorban, Miroslav Karpez, Anatoliy Andreev, Aleksandr Cshikryzhov, Aleksey Ostroverh, Irina Serdyuk
Characterization of a Polydimethylsiloxane-Polythiourethane polymer blend with potential as Fouling-Release coating
Martina Baum, Anna Gapeeva, Iris Hölken, Rainer Adelung Adelung
Titanium surface nanostructuring by high-intensity ultrasound
Nadzeya Brezhneva, Ekaterina V. Skorb, Sviatlana A. Ulasevich
Formation of Polyamide-6 and Chitosan Nanofibers for Air Filtration by Electrospinning
N.R. Prokopchuk, Zh. S. Shahok, D. V. Prishchepenko, V. G. Luhin
Characteristics of Arc-PVD TiAlSiY and (TiAlSiY)N coatings
Yaroslav Kravchenko, Ihor Leonidovych Lebedynskyi, Igor Iatsunskyi, Vadym N. Borysiuk, Manarbek K. Kylyshkanov, Katerina V. Smyrnova
Nanostructured PVD Film-Coated Alumina Powders for Thermal Spraying Technologies
Vyacheslav Furman, Igor Smirnov, Andryi Chornyi, Nikolay Dolgov, Andryi Andreytsev
Detection Properties of Individual and Networked CNT-ZnO−Hybrid Tetrapods
Oleg Lupan, V. Postica, V. Șontea, V. Trofim, F. Schütt, D. Smazna, Y. K. Mishra, R. Adelung
Enhancing the Conductivity of ZnO Micro- and Nanowire Networks with Gallium Oxide
Daria Smazna, N. Wolff, S. Shree, F. Schütt, Y.K. Mishra, L. Kienle, R. Adelung
Influence of roughness of the substrate оn the structure and mechanical properties of TiAlN nanocoating condensed by DCMS
Kostiantyn Dyadyura, Т.P. Hоvоrun, O.V. Pylypenko, M.V. Hоvоrun, V.I. Pererva
The microstructure and mechanical properties of (TiAlSiY)N nanostructured coatings
Kateryna V. Smyrnova, O. V. Bondar, S. O. Borba-Pogrebnjak, Ya. O. Kravchenko, V. M. Beresnev, B. Zhollybekov, L. Baimoldanova
Research of topological aspects of adaptive behavior
Sergo Dadunashvili
Structure and properties of Ti-Al-Y-N coatings deposited from filtered cathodic-arc plasma in gas Ar and N2 mixture
Olena Reshetnyak, A. Luchaninov, V. Vasyliev, V. Strel’nitskij, G. Taghavi Azar, M. Ürgen
First-principles study of the stability of NbC-SiC solid solutions
Nazarii Romanovitch Mediukh, Volodymyr Ivanovich Ivashchenko, Volodymyr Ivanovich Shevchenko
Conducting Polymers in the Design of Enzymatic Sensors
Arunas Ramanavicius, Lina Mikoliunaite, Mindaugas Gicevicius, Anton Popov, Almira Ramanaviciene
Phase evolution in the Al-Mg system during mechanical alloying
A. D. Rud, A. M. Lakhnik, I. M. Kirian
Synthesis and properties of Infrared Reflection of Iron-Chromium-Based Cool Pigment
Alireza Souri, Mehdi Ghahari, Ghazal Mobarhan, Mehdi Safi
Dependence of the Thermal Field in the Coated Cutting Insert on the Cutting Conditions
A. A. Goncharov, A. N. Yunda, S. A. Goncharova, D. A. Belous, S. V. Koval’, L. V. Vasilyeva
Structure and Properties of Nanoscale MoN/CrN Multilayered Coatings
M. O. Lisovenko, O. V. Bondar, V. M. Beresnev, M. Opielak, P. Konarski, S. V. Konstantinov, F. F. Komarov
Structural features and physical and mechanical properties of AlN-TiB2-TiSi2 amorphous and nanocomposite films
K. O. Belovol, A. A. Demianenko
Effect of deposition process parameters and high-temperature annealing on the structure and properties of (Ti, Si)N/MoN vacuum arc coatings
O. V. Sobol', S. V. Lytovchenko, P. A. Srebniuk, U. S. Nyemchenko, A. A. Meylehov, A. A. Postelnyk, V. M. Beresnev
Flexible Multi-functional Nanocomposite Coatings
Jindrich Musil

Plasma and Ions for Surface Engineering. Radiations Effects

Modification of magnetic characteristics of polycrystalline NiFe films at the irradiation laser pulses and formation of regular structure of magnetic nanoislands
Mykola M Krupa, I.V. Sharay
Influence of ion bombardment on mixing processes in multilayer nitride coatings with nanometer-size period
Andrey Meylekhov, O.V. Sobol’, A.A. Postelnyk, V.A. Stolbovoy
Surface Patterning by Three-Beam Laser Interference Lithography
Andrii Bohdanovych Danylov, Hryhoriy Arhypovych Ilchuk, Roman Yuriyovych Petrus
Ion-beam Formation and Modification of Semiconductor and Metallic Nanoclusters in Silicon and Silica
Fadei F. Komarov

Nanoparticle and Nanodevice Production Technology

Molecular dynamics of aluminum nanoparticles friction on graphene
Alexei Khomenko, Denis Boyko, Miroslav Zakharov, Kateryna Khomenko, Yaroslava Khyzhnya
Synthesis, Characterization and Properties of Titanium Dioxide Obtained by Hydrolytic Method
Anastasiya Kutuzova, Tetiana Dontsova
Nanoinformatics application framework for R&D and industrial analisys
Vitaliy Omelyanenko, Dmitriy Volodin
Single nanowire nanosensors: fabrication and detailed studies
Oleg Lupan, Vasile Postica, Eugeniu Lazari, Jorit Gröttrup, Victor Kaidas, Rainer Adelung
Fabrication of Nanostructures by Plasma and Laser assisted Synthesis in Liquids
Nikolai Tarasenko, Alena Nevar, Andrei Butsen, Natalie Tarasenka, T. Velusamy, S. Chakrabarti, D. Mariotti, H. Kabbara, A. Nominé, T. Belmonte
The criteria of formation of InAs quantum dots in the presence of ultrasound
Roman Peleshchak, Oleh Kuzyk, Olesya Dan'kiv
The Variety of Substrates for Surface-enhanced Raman Spectroscopy
Lara Mikac, Marijan Gotić, Hrvoje Gebavi, Mile Ivanda
Properties of Ni-C nanoparticles synthesized by submerged electrical discharge in ethanol
Alena Nevar, V. S. Burakov, V. V. Kirys, M. I. Nedelko, N. V. Tarasenko, N. N. Tarasenka
Recuperation of Etching Solutions with Obtaining Pigments on the Basis of Ferrum Oxide
Alena Derimova, L. Frolova, A. Savvin, O. Prokopenko
Analysis of the nanoparticles ensemble motion including nonextensive properties
Olga Yushchenko, Tatjana Zhilenko, Marina Rudenko
Diamond-Like Local Structures in the Ball-Milled Graphite
A. D. Rud, I. M. Kirian, A. M. Lakhnik, N. E. Kornienko, А. N. Кirichenko
Hydrophase Ferritization Activation in Fе2+-Ni2+-SO42--OH- System
L. A. Frolova, R. Shpatakova
Fundamental Limits to Nanotechnology
Marek Przybylski
Gas Sensor Device Creation
S. V. Nagirnyak, T. A. Dontsova

Measurement and Analysis of Nanoscale

Electrical conductivity of aliovalent substitution solid solution Pb1-xSmxSnF4+x
Roman Pshenychnyi, Y. V. Pogorenko, A. O. Omel’chuk, S. B. Bol’shanina
Structural and optical properties of Cd1-xZnxTe thick films with high Zn concentrations
Yaroslav Znamenshchykov, V. V. Kosyak, A. S. Opanasyuk, M. M. Kolesnyk, P. M. Fochuk, A. Čerškus
Application of radioluminescence technique for zirkonia powder and nanoceramics
Ilia Mysiura, O. Kalantaryan, S. Kononenko, V. Zhurenko, S. Bogatyrenko
Heterogeneity of deformation in duplex stainless steel subjected to hydrostatic extrusion
Jaroslaw Mizera, Piotr Maj, Zbigniew Zbigniew Pakiela, Joanna Zdunek
Peculiarities of constant magnetic field effect on the nanostructural organization and properties of hard-to-weld polyethylene-polypropylene joints
Valeriy Demchenko, M. V. Iurzhenko
Crystal field effect on luminescent characteristics of europium doped orthovanadate nanoparticles
A. A. Slepets, S. A. Nedilko, T. A. Voitenko, O. V. Chukova, S. G. Nedilko
Heterogeneity of deformation in duplex stainless steel subjected to hydrostatic extrusion
Zbigniew Pakiela, Jaroslaw Mizera, Piotr Maj, Joanna Zdunek
Resistance of Irradiated by H+ Ions Si in the Temperature Range 77-300K
Anatoliy Vasiljev, Oleg Kukharenko, Oleksandr Kozonushchenko, Taras Vasiliev, Mykola Tolmachov
Investigation of Optical Properties of Ferrofluid by Using Magneto-Optical Transmission and Linear Dichroism
Mert Akyurekli, Meltem Gonulol Celikoglu, Alper Bayram, Ismail Yarici, Yavuz Ozturk
Statistical analysis of transformer oil penetration speed through electrotechnical pressboard
Przemysław Rogalski, Czesław Kozak
Influence of temperature on DC conductivity of dry electrical pressboard impregnated with synthetic ester
Konrad Kierczynski, Marek Zenker
Finite element model of mechanical tests of pressureless sintered silicon nitride
O. A. Lukianova, V. V. Krasil'nikov, A. N. Khmara, A. A. Parkhomenko
Thermophysical properties of pressureless sintered silicon nitride
O. A. Lukianova, A. N. Khmara, V. V. Krasil'nikov, S. E. Savotchenko, A. A. Parkhomenko
Effect of the various oxide additives on the microhardness of silicon nitride ceramics
A. A. Parkhomenko, O. A. Lukianova, A. N. Khmara, V. V. Krasil'nikov
Depth measurement of nanoscale damage to the surface of silicon wafers in the production of submicron integrated microcircuits by Auger spectroscopy method
V. A. Solodukha, S. V. Shvedov, R. R. Chyhir, A. N. Petlitsky
Measurement of W Boson Transverse Momentum based on Data Simulation
K. K. Merkotan
DNA Programmed Assembly of Nanomaterials
Dmytro Nykypanchuk
Report title
Valentyn Novosad
Nanoscale Order and Femtosecond Dynamics of Correlated Electron States in Layered Dichalcogenides
Goran Karapetrov

Magnetic Fine Particles and Multilayers

Current controlled magnetic memory based on hysteretic switching of impedance in conductor with inclined anisotropy easy axis
Mihail Ipatov, Valentina Zhukova, Arkady Zhukov, Julian Gonzalez
Thermal stability of micro- and nanoscale magnetite by thermomagnetic analysis data
Nataliia Dudchenko, Vitalii P. Ponomar, Aleksandr B. Brik
Calculation of spin polarized transport parameters in "simetric" GMR structures of Co/Cu/Co type
L. V. Dekhtyaruk, A. P. Kharchenko, Yu. O. Shkurdoda, A. G. Basov, A. M. Chornous, Yu. M. Shabelnyk
Anisotropic gigant magnetoresistive effect in a magnetically ordered three-layer film
L. V. Dekhtyaruk, A. P. Kharchenko, Yu. O. Shkurdoda, A. G. Basov, Yu. M. Shabelnyk, A. M. Chornous
Electric field control of backward spin waves in thin ferromagnetic film
Andrii Sergiiovych Savchenko, V. N. Krivoruchko
Magnetic mineral nanocomposite sorbents for removal of surfactants
Oksana Vladimirovna Makarchuk, Tetiana Dontsova, Grigory Krymets
Magnetostatic inner fields in multilayered granular systems
Iuliia Igorevna Veretennikova, Irina Gennadievna Shipkova, Ekaterina Zhelunicina
Electrodeposited ferromagnetic nanotubes: structure and magnetic properties.
Alena Shumskaya, Egor Kaniukov, Maksim Kutuzau, Artem Kozlovskiy, Maxim Zdorovets
Structural and magnetic properties of physical vapor deposited Co based thin films
Ahmed Kharmouche
Structural, magnetic and dielectric properties of Zn-substitution Co2Y barium hexaferrite nanoparticles synthesized by two chemical methods
Mohamed Mohamed Rashad, M. El-Gendy, Moawad M. Al Kholy, T. A. Taha, D. A. Rayan
Forced Coupled Motion of the Nanoparticle Magnetic Moment and the Whole Nanoparticle in a Viscous Fluid
Taras V. Lyutyy, E. S. Denisova, A. V. Kvasnina
Magnetic Microwires: from Fabrication and Properties to Practical Applications
Valeria Rodionova
High Ku Magnetic Thin Films with Perpendicular Anisotropy
Toshiyuki Shima
Exploring Magnetic State of Ferromagnetic Nanostructures
Vladimir Cambel

Nanopolymers and Nanocomposites: Synthesis and Applications

Evolution of morphology and texture during high energy ball milling of the mixture Fe and Al powders
Ranjeet Kumar Brajpuriya, Anupam Vyas, Shabnam Khan, Sandeep Rajan
Green polymer nanocomposites: formation via plastic deformation, structure, properties and new application opportunities
Andrej Voznyak, Alina Vozniak, Yuliia Goriainova, Yurij Voznyak
Synthesis of Copper Acetate/Polyvinyl Alcohol Nanofiber Composite by Electrospinning
Muhamad Nasir, . Juliandri, Rizky Ahsan Nasrullah
Ordered nanopolymer structures including lanthanide-organic frameworks: Hydrothermal synthesis, characterization and investigation of their thermal and luminescence properties
Burak Ay, Emel Yildiz, Jon Zubieta
Electrospining and physical properties of nanofiber polymer-inorganic planar quantum layers, hybridized with 0-D Fe2O3
Oksana Balaban, I. Grygorchak, A. Borysyuk, M. Larkin, O. Hevus, N. Mitina, A. Zaichenko, V. Datsyuk, S. Trotsenko
The Influence of the Constant Physical Fields on Structure of Polymer Composites with Cadmium Oxide and Polyaniline
Yuliia Bardadym, Edward Sporyagin
Magnetic transitions in nanocluster systems taking into account the external field
Anna Badalyan, O. V. Yushchenko
Technical properties of elastomer compositions with functionalized carbon nanomaterial
Zh. S. Shashok, N. R. Prokopchuk, Kanstantsin Vishneuski
Features of the production of metal-filled composites by metallization of polymeric raw materials
Volodymyr Moravskyi, I. Z. Dziaman, S. A. Suberliak, О. M. Grytsenko, M. Ya. Kuznetsova
The specificity of the core-shell polyvinylidene/polyaniline nanocomposite sensing applications
Iryna Myronyuk, Alexander Pud, Andrew Mamykin, Alexander Kukla
Structural Performance of Nanoquasicrystalline Composites Based on Al-Fe-Cr-alloy: Synthesis and key characteristics
Alexandra Byakova, Alexandra Yurkova
Study of the optical and photovoltaic properties of N-methyl-1-(4-cytisinophenyl) fullerene- С60- [1,9] –pyrrolidine
Assylbek Kalkenovich Zeinidenov, N. Kh. Ibrayev, A. Zh. Issayeva, S. D. Fazylov, O. A. Nurkenov, A. E. Arinova
Role of Intermolecular Interactions in Phase Behavior of Polyurethane Elastomer/Poly(vinyl chloride) Nanocomposites
Tatyana Malysheva, A. L. Tolstov
Synthesis and swelling behaviour of polyacrylamide/modified silica hybrid gels
Olga Slisenko
Preparation of polyethersulfone / Graphene oxide microcellular foam using Supercritical CO2
Mohammad Reza Kamrani, Alireza Aghili
Microwave and ultrasound energy in the process of fly ash zeolite synthesis and its application for CO2 sorption
Natalia Katarzyna Czuma, Katarzyna Zarębska, Paweł Baran
Investigation of the impact of modified montmorillonite on the viscosity of the solutions of polyvinyl alcohol
Natalia Khamula, Viktoria Antoniuk, Volodymyr Krasinskyi, Oleh Suberlyak, Ludmila Dulebova
Study of the matrix of p-EGF:AA as a nanoreactor for obtaining nickel nanoparticles
Gulshakhar Kudaibergen, Е. M. Tazhbayev, K. V. Tovstukha, Т. О. Khamitova
Formation of Polyamide-6 and Chitosan Nanofibers for Air Filtration by Electrospinning
Nikolai Prokopchuk, Zhanna Shashok, Dmitriy Prishchepenko, Valery Luhin
High-temperature superconducting nanocomposites and their stability
Anastasiya Olegovna Pilipenko, S. Nedilko, O. Dziazko, T. Voitenko, I. Fesich, M. Zelenko, N. Strutynska, Y. Galagan, O. Golovchenko
Investigation of Formation Mechanism and Thermodynamic Functions of Fe5B3 Iron Boride
Natalia Yu. Filonenko, Alexandra N. Galdina
Structural Features and Properties of Polyvinyl Chloride Metal Nanocomposites Obtained by Conductor Electric Explosion Method
Valentine Krivtsov, Oleh Voloshyn
Monte-Carlo study of the percolation in a binary composites: hardcore and softcore models comparison
Igor Sagalianov, Oleksandra Lazarenko, Ludmyla Vovchenko, Ludmyla Matzui
Thermodynamic Properties of the System with Competing Interactions on a Triangular Lattice
Yaroslav Groda, Eldar Bildanov, Vyacheslav Vikhrenko
Towards Electrochemical/Electrochromic Sensors Based on Polyaniline Modified Indium Tin Oxide Electrodes
Almira Ramanaviciene, Megha A. Deshmukh, Mindaugas Gicevičius, Mahendra Shirsat, Roman Viter, Arunas Ramanavicius
The effect of the electrical field on the electrical and mechanical properties of polyurethane/carbon nanotubes composites
Eugenia Lobko, V. Demchenko, V. Klepko, Y. Yakovlev, E. Lysenkov
Synthesis and properties of nanocomposites with the polyhedral oligomeric silsesquioxanes
Lyubov Honcharova, L. V. Karabanova, N. V. Babkina
Peculiarities of constant magnetic field effect on the nanostructural organization and properties of hard-to-weld polyethylene-polypropylene joints
Valeriy Demchenko, M. Iurzhenko
Structure and Antimicrobial Properties of Nanocomposites based on pectin/PEI/Ag
Valeriy Demchenko, S. Riabov, N. Rybalchenko, Ye. Lobko
Nonlinear Optical Response of KDP/Al2O3 Crystalline Nanocomposite
Bohdan Kulyk, N. Andrushchak, A. Andrushchak, P. Göring, B. Sahraoui
Reduction of 4-Nitrobenzoic acid by AuNPs/cryogel and PdNPs/cryogel Nanocomposites
Madi Aldabergenov, Moldir Dauletbekova, Gaukhar Toleutay, Alexey Klivenko, Sarkyt Kudaibergenov
Nanostructurized Carboxylated Poly(urethane-acrylate)/Silver Composites
Alexander Tolstov, V. F. Matyushov, E. V. Lebedev, D. A. Klimchuk
UV-light induced solid-phase photodegradation in PANI nanocomposites
Sergei Mikhaylov, Alexander Pud, Jean-Luc Wojkiewicz, Patrice Coddeville
New Nano Material Design and Application Involving Epoxy for Dye Degradation
Damla Orhan, Fatmagul Gedik, Canan Altunbas, Simge Er, Sinan Akgol
The Influence of Montmorillonite on the Properties of Polyurethanes with Carbon Nanotubes
S. V. Maksymchuk, Z. O. Gagolkina, S. I. Bokhvan, V. V. Klepko
Electrical properties of Ca3Co4O9 and Ca3Co3.9Fe0.1O9 ceramics
Tomasz N. Koltunowicz, Vitalii Bondariev, Oleksandr Boiko, Aleksander K. Fedotov, Igor Troyanchuk, Vera Fedotova
Electrospinning Hybrid Nanofibers
V. P. Nirwan, A. Fahmi
Electrospun nanofibers with CdTe QDs, CdTeSe QDs and CdTe/CdS core-shell QDs
Canan Baslak, Ozcan Koysuren, Mahmut Kus
Ultra-Wide Bandgap Semiconductor Gallium Oxide: Material Properties and Device Applications
Masataka Higashiwaki
The study of photoelectrochemical water splitting by ZnO nanostructures and ZnO/Ag nanocomposites
N. Bakranov, Kh. Abdullin, M. Aldabergenov, N. Ibrayev, S. Kudaibergenov

Carbon Based Nanoscale Materials

Nitrogen-doped Graphene Quantum Dots for Dual-Modality Therapy and Imaging
Wen-Shuo Kuo
Fast and economic method for the synthesis of graphene oxide thin films and effect of electron beam irradiation
Ranjeet Kumar Brajpuriya, Priyanka Gulia, Sunil Kumar, Ambuj Tripathi
Mechanisms of nucleation and formation the domain of a polygraphene coatins on copper by CVD process
I. N. Kolupaev, A. V. Murakhovski, V. O. Sobol, Yu. Day
Synthesis and Analysis of Iron-dopped CNT/PU Composites for Microwave Applications
Mousa I Hussein, Indu Jiji Rajmohan, Quentin Clément, Necholas Vukadinovic, Yousef Haik
Activated carbon fibers modified with sulfur-containing functional groups
Tetiana Bezugla, Liudmyla Grishchenko, Anna Vakaliuk, Alexander Zaderko, Vitaliy Diyuk
Transport Properties of the Two-Dimentional Graphene Superlattice: Effect of the Constant and Alternating Electric Field
Constantine A. Popov, Sergey V. Kryuchkov
The effect of composition and conditions of preparation of graphene oxide langmuir films on their electrophysical parameters
Evgeniya Vladimirovna Seliverstova, Niyazbek Ibrayev, Timur Serikov, Rumiya Dzhanabekova, Smagul Zhusupov
Graphene Superlattice with Tunable Electronic Band Structure
Vladimir Levatovich Abdrakhmanov, Dmitry Viktorovich Zav'yalov, Sergey Viktorovich Kryuchkov
Use of Humic Acid-Based Nanofibers for Dye Removal and Transport
Hamide Filiz Ayyildiz, F. Ozcan, S. Ertul, H. Kara, A. Aygun
Liquid-phase Laser Fabrication of Carbon Encapsulated Metal Nanoparticles for Plasmonics and Catalysis
Ravi Kant Soni, M. P. Navas, Nisha Kero, N. Tarasenko
The model for nanostructured metal formation on the surface of different types of graphite
Oleksandr Igorovich Prokopov, T. L. Tsaregradskaya, L. V. Ovsienko, V. I. Lysov, L. Yu. Matsui
Graphene and Prospects of Radiation-Hard Hall Sensors
I. Bolshakova, D. Dyuzhkov, Ya. Kost, M. Radishevskiy, F. Shurigin, A. Vasyliev, Z. Wang, M. Otto, D. Neumaier, M. Bulavin, A. Kulikov
Design of azide-substitued polypyridine ligand
Halil Ismet Ucan, Aslihan Yilmaz Obali
The use of calixarene nanofibers as an HPLC Column Filler
Sajjad Saeed Ali, S. Ertul, N. Sen, F. Durmaz, F. Ozcan
Use of Polymer-free Calixarene Nanofibers in Heavy Metal Extractions
Fatih Ozcan, S. Ertul
Morphological Structure and Microhardness of Ground Thermally Expanded Graphite
S. Revo, T. Avramenko, M. Melnichenko, K. Ivanenko, P. Teselko

Nanomaterials for Energy Applications

The Meso- and Macropores Generating Process via Modification of NH4NO3 Granules: Thermodynamic Regime Impact on the Granule Structure
Artem Artyukhov, Andrii Ivaniia, Andrii Voznyi
Experimental and Industrial Introduction of the Improved Devices to Generate NH4NO3 Granules with Nanoporous Structure
Artem Artyukhov, Andrii Ivaniia
Structure and optical properties of CdS nanoscale thin films obtained by direct current magnetron sputtering
Galina Kopach, Ruslan Mygushchenko, Gennadiy Khrypunov, Andrew Dobrozhan, Mykola Harchenko
Lead Chalcogenide Films Grown by Pulsed Laser Deposition
Ihor Virt, Y. Tur, P. Potera, E. Lusakowska, G. Luka
Main, excited and hybrid states of the system of localized two-level quasi-particle interacting with polarization phonons at cryogenic temperature
Mykola Tkach, Olesya Pytiuk, Julia Seti, Oxana Voitsekhivska, Kateryna Boboshko, Vasyl Hutiv
MnO2 NANOPARTICLES AS A CATALYST FOR THE AIR ELECTRODE OF A Zn/AIR BATTERY
Iryna Makyeyeva, A. S. Katashinskii
Spectral characteristics of electron states in δ-barrier nano-structure with position-dependent effective mass
Julia Seti, Mykola Tkach, Oxana Voitsekhivska
Nano materials for renewable energy economy
Pavlo Mikheenko
Progressive Equipment for Generation of the Porous Ammonium Nitrate with 3D Nanostructure
Artem Artyukhov, Nadiia Artyukhova, Andrii Ivaniia, Roman Galenin
Influence of surface oxygen functionalities’ presence on the catalytic properties of CNT-supported Cu catalysts in the reforming of methanol
Oleksandr Shtyka, Pawel Mierczynski, Tomasz Maniecki
Prospects of Nanomaterials Use in Current and Voltage Hall Sensors to Improve the Measurements Accuracy and Reduce the External Impacts
Illia Diahovchenko, Vitalii Volokhin, Bogdan Derevyanko
Anomalous high temperature crystal structure behaviour of PrCo0.5Cr0.5O3
Vasyl Hreb, Olena Pavlovska, Vitalija Mykhalichko, Leonid Vasylechko
Polyol-Synthesized Plasmonic Ag Nanowires for Efficient Solar ‎Energy Conversion
Reza Salimi, Ali Asghar Sabbagh Alvani, Naimeh Naseri
Photonics of cyanine dyes of different ionicity in matrices of halogen-containing derivatives of PEPC
Evgeniya Seliverstova, N. Ibrayev, D. Afanasyev, A. Nurmakhanova, N. Davidenko, A. Ishchenko
Chemical Potential Distribution of Nonhomogeneous Solid Electrolyte
George Bokun, Vyacheslav Vikhrenko, Dung Di Caprio, Myroslav Holovko
Cation germanium incorporation. New direction toward high-efficiency kesterite solar cells
Artem Volodymyrovych Shamardin, Anatoliy Serhiyovuch Opanasyuk, Denys Igorovych Kurbatov, M. E. Istratov
First-principles study on electronic and optical characteristics of Zinc Vanadate Photocatalyst
Hassan Sameie, Ali Asghar Sabbagh Alvani, Naimeh Naseri
A combination of calix[4]pyrrole and Bodipy: Fluorometric and colorimetric chemosensor for fluoride anion
Ersin Güler, Bilge Taner, Ahmed Nuri Kursunlu
Photovoltaic effect of SnS/CdS heterostructure
A. Voznyi, Yu. Yeromenko, V. Kosyak, I. Shpetnyi, I. Iatsunskyi, M. Kolesnyk, A. Opanasyuk
Nanomaterials for Renewal Energy Economy
Pavlo Mikheenko

Nanomaterials Applications in Biotechnologies and Medicine

NanoMatrix3D® technology in development of nanofibrouse scaffolds: biomedical evaluation
Maksym Pogorielov, Andrii Hapchenko, Volodymyr Deineka, Kateřina Vodseďálková, Liliana Berezkinová, Lucie Vysloužilová, Andrea Klápšťová, Jakub Erben, Oleksandr Oleshko
Effect of peripheral administration of chemically-synthesized silver nanoparticles (Ag-NP) on of serum malondialdehyde (MDA) and selected enzymes in rat model
Alireza Lotfi, Elham Ghavidel Aghdam, Mohammad Narimani-Rad
Investigation to sensitive determination of glucose using a hybrid system based on graphene and nickel nanoparticles
Hilal Incebay, Esra Bilici, Zafer Yazicigil
In vitro cytotoxicity of cerium dioxide nanoparticles and its effect on nitrite-ion production in normal and transplantable cell lines.
Olga A. Shydlovska, Nadiya M. Zholobak
Development of synthesis technologies, study of physicochemical properties of apatite-biopolymer nanostructured coatings on activated metal substrates for medical implants
L. F. Sukhodub, L. B. Sukhodub
Liquid Crystals as an Active Medium of Enzymes Optical Sensors
Maria Vistak, Vasyl Dmytrah, Roman Fafula, Ivan Diskovskyi, Zinoviy Mykytyuk, Orest Sushynskyi, Grygoriy Barylo, Yulia Horbenko
Magnesium-based matrix composites reinforced with nanoparticles for biomedical applications
Kostiantyn Dyadyura, L. F. Sukhodub
Biosynthesis of linden protected silver nanoparticles and their safe application as a catalyst for reduction of methylene blue hydrate
Erol Pehlivan, Yasemin Ünver, Türkan Altun, Masood Hussain, Ahmet Avcı
Electrochemical H2O2 sensor based on graphene oxide-iron oxide nanoparticles composite
Salih Zeki Bas, Mustafa Ozmen, Salih Yildiz
Development of a biosensor for selective detection of phytopathogenic Pythiums
Kaori Yamaguchi, Yoshitsugu Uriu, Koji Kageyama, Masafumi Shimizu
Gold-based Nano-adjuvants
Emine Yavuz, E. U. Bagriacik
ZnS quantum dots encapculated with Alginate: synthesis and antibacterial properties
Lyudmila Hrebenyk, Tatyana Ivakhniuk, Leonid Sukhodub
Complex of synthetic 4-thiazolidinone derivatives with PEG-containing polymeric nanocarrier improve of biocompatibility and protects against toxicity in laboratory rats
Lesya Ivanivna Kobylinska, N. Skorohyd, Rostyslav Panchuk, Natalia Boiko, Rostyslav Stoika, Alexandr Zaichenko, Borys Zіmenkovsky
Rationale and medical prospects of nanostructured materials based on hydroxyapatite
Adrian Roshchupkin, L.F. Sukhodub, L.B. Sukhodub, I.U. Vysotckiy, N.V. Gluschenko
Photoluminescence ZnO nanorod biosensors for medical and food safety applications
Roman Viter, Una Riekstina, Karlis Pleiko, Maryna Savchuk, Nikolay Poletaev, Arunas Ramanavicius
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF Nix/Au1-x NANOTUBES
Artem Kozlovskiy, Maxim Zdorovets, Alena Shumskaya, Egor Kanyukov, Maksim Kutuzau
Investigation of Antiradiation and Anticancer Efficiency of Nanodiamonds on Rat Erythrocytes
Liliya Batyuk, Natalya Kizilova, Vladimir Berest
Doxorubicin loaded iron oxide nanoparticles-albumin bioconjugate as drug carrier system
Esra Maltas Cagil, Ezgi Akceylan, Salih Yildiz
Mg alloys in vitro degradation in Simulated Body Fluid and citrate solutions
Yevheniia Husak, Olexandr Solodovnik, Maksym Pogorielov, Olexandr Oleshko, Yevhenii Kozik, Aziza Yusupova, Oleg Mishchenko
Antibacterial activity of the new copper nanoparticles and Cu NPs/chitosan solution
Victoriia Holubnycha, Olena Ivashchenko, Oksana Kalinkevych, Maksym Pogorielov, Barbara Peplinska, Marcin Jarek, Viktoriia Korniienko
Preparation of Silver and Copper Nanoparticles for Biomedical Application
B. Mussabayeva, K. Murzagulova, Z. Aripzhanova, A. A. Klivenko
Assymetric block copolymers comprising interacting blocks for drug delivery
Nataliya Mihaylovna Permyakova, T. Zheltonozhskaya, L. Kunitskaya, T. Beregova, O. Klimchyk
Use of calix[4]arene nanofibers in the treatment of MCF-7 Breast Cancer Cells
Seref Ertul, F. Ozcan
MCF-7 breast cancer cell applications of the morpholino grouped p-tert-butylcalixarene nanofibers
Mohammed Farman Ahmed, S. Ertul, F. Ozcan
Calixarene Nanofiber Design for Human Colon Cancer 3D-Cell Culture
Pembegul Uyar Arpaci, Fatih Ozcan, Muslum Agac, Seref Ertul
Improved Anticancer Efficacy of p-tert-butylcalix[4]arene through Surface Modifications
Pembegul Uyar Arpaci, Fatih Ozcan, Emine Gok, Seref Ertul
Evaluation of Biocompability of Supramolecular Calixarene on L-929 by Real Time Cell Analysis
Pembegul Uyar Arpaci, Fatih Ozcan, Noora Omar, Seref Ertul
Carbon Nanostructures for Electrochemical Sensors
Lina Mikoliunaite, Mingaile Geceviciute, Jaroslav Voronovic, Ieva Paklonskaitė, Jurgis Barkauskas, Almira Ramanaviciene, Arunas Ramanavicius
Optical Sensors Based on Electrochromic Conducting Polymers
Mindaugas Gicevičius, Lina Mikoliūnaitė, Arūnas Ramanavičius, Almira Ramanavičienė
NanoMatrix3D® nanofibrous scaffolds for tissue engineering approaches
Roman Vasyliev, Dimitri Zubov, Anzhela Rodnichenko, Olga Gubar, Alona Zlatska, Inna Gordienko, Maksym Pogorielov, Volodymyr Deineka, Oleksandr Oleshko, Kateřina Vodseďálková, Liliana Berezkinová
Apatite-biopolymer Nanostructured Materials for Biomedicine
Leonid Sukhodub
IR and THz Technologies. Application to Bioimaging and Medicine
Fedir Sizov
Electrochemical Determination of Oxazepam in Real Samples Based on [email protected] Nano-particles Grown on RGO
Mehdi Rahimi-Nasrabadi
Biological Applications of Transition Metal and Oxide Nanoparticles
Denis Kuznetsov
Using impedance porous GaAs-based for biomedical gas sensor
A. P. Oksanich, S. Е. Pritchin, M. G. Kogdas, A. G. Holod, Y. S. Milovanov, I. V. Gavrilchenko

Nanomaterials Applications in Electronics, Spintronics and Photonics

Properties of stimulated emission of the PM567 dye in the pores of anodized aluminum oxide
Aitbek Kalievich Aimukhanov, А. М. Yessimbek, N. Kh. Ibrayev
Tunneling of wave packages through resonant quantum systems
Natalya Filonenko, N. A. Ivanov
The effect of electric field and impurity on the optical properties of multishell quantum dots
Mariia Yaroslavivna Yakhnevych, V.A. Holovatsky
Boron Quasi-Planar Clusters
Levan Chkhartishvili
Magnetoresistance of doped Te:GaSb whiskers
Anatoliy Olexandrovich Druzhinin, Igor Petrovich Ostrovskii, Yuriy Nikolaevich Khoverko, Natalia Stepanivna Liakh-Kaguy, Yana Andriivna Byldina
Investigation of the influence of gold nanoparticles on stimulated luminescence of phenylamine 160 in ethanol
Aitbek Kalievich Aimukhanov, N. Kh. Ibrayev, А. M. Yessimbek, J. B. Yusupova
Method of analysis errors of measurement conversion of impedance spectroscopy with activation nonharmonic signals
Fedir Vezyr, Gryhoriy Barylo, Roman Holyaka, Maria Vistak, Volodymyr Virt, Zenon Hotra
Exciton-Plasmon Interaction and Nonlinear-Optical Properties of Zn0.8Co0.2O/Au Nanoparticles Composite Film
Ihor Virt, Roman V. Gamernyk, Serhiy Z. Malynych, Andrzej Dziedzic, Grzegorz Wisz, Piotr Potera
Research of photo processes in organic objects with participation of nanoparticles of silver
Kanat Yermaganbetov, Lubov Chirkova, Kanat Makhanov, Yelena Arinova
Sol-gel synthesis and properties of zinc doped tin oxide (Zn-SnO2) nanoparticles
Suresh Kumar, Ritika Bhutani, Kapil Sirohi, Virender Singh
The optimization of functional layers of solar cells based on n-ZnMgO / p-CuO and n-ZnMgO / p-Cu2O heterojunctions
Oleksii Diachenko, Anatoliy Opanasyuk, Denys Kurbatov, Oleksandr Dobrozhan, Vitaliy Grynenko
Energy spectrum of the Superlattice Consisting of the Alternating Strips of One-layer and Two-layer Graphene
Vladimir Konchenkov, Dmitry Zav'yalov, Sergei Kryuchkov
Physical Mechanism of Resistive Switchings in Nanoscale Contacts Based on Complex Transition-Metal Oxides
Andrii Petroveech Shapovalov, T. Prikhna, Yurii Revenko, M. Belogolovskii, A. Kordyuk
Luminescence centers in ZnWO4 nanocrystals
Pavel Maksimchuk, I. Tupitsyna, K. Hubenko, V. Seminko, A. Yakubovskaya, V. Zvereva, Yu. Malyukin, O. Vovk
Resistive vapour sensors based on polyethylene glycol/carbon nanotubes composites
O. Porohnya, Eu. Lobko, Y. Yakovlev
Photonic Integration of Plasmonic Magneto-optical Waveguide and Si Nanowire Waveguide (Invited)
Vadym Zayets, Hidekazu Saito, Shinji Yuasa
IMPROVED DESIGN JOSEPHSON JUNCTIONS WITH HYBRID NANOSTRUCTURED BARRIERS
Volodymyr Eugenyevych Shaternik, A. Shapovalov, T. Prikhna, M. Belogolovskii, O. Yu. Suvorov
Features of the metamaterial systems of a range of extremely high frequencies
Olga Prokopchuk, A. Ruban
Controlling the optical and electrical properties of Ca2+ substituted SrTiO3 nanopowders synthesized using oxalate precursor strategy
Mohamed Mohamed Rashad, D. A. Rayan, R. Roshdy, K. El-Barawy
Perpendicular Exchange Bias Effect Investigation on x/CoO (PtCo, Ni) Ultra Thin Films
Mehmet Emre Akoz, U. Parlak, A. Kosemen, M. Erkovan
Metal Nanofilms for Magnetic Field Sensors
A. Vasyliev, I. Bolshakova, Y. Kost, O. Prystopiuk, F. Shurygin, M. Bulavin, S. Kulikov, N. Kargin, M. Strikhanov, I. Vasil’evskii, T. Kuech
Low-temperature properties of NbN thin films prepared by non-balanced magnetron sputtering
S. O. Volkov, L. V. Odnodvorets
Two-Dimensional Carbides and Nitrides of Transition Metals (MXenes) - from Discovery to Applications
Yury Gogotsi
Towards Skyrmion Spintronics: Hybrid Magnetic Skyrmion
Haifeng Ding
Comparison of sensitivity of Ge 9 As 9 Se 82 and Ge 16 As 24 Se 60 thin films to irradiation with electron beam.
Oleg Shylenko, Vitaliy Bilanych, Alexander Feher, Vasyl Rizak, Vladimir Komanicky

Contact Us

2, Rymskogo-Korsakova st.,
40007 Sumy, Ukraine

Tel.: +38 (0542) 68-78-45
Fax.: +38 (0542) 33-40-58
E-mail: [email protected]

Follow us

Copyrights

At use of materials the reference to a site is obligatory.

All right reserved by nap.sumdu.edu.ua

Design & Develop by nap.sumdu.edu.ua